Thursday, July 2, 2015

1812. Thơ BÙI GIÁNG Người điên
BÙI GIÁNG
Người điên

Chân dung Bùi Giáng
dinhcuong


Người điên đuối mộng mơ mòng
Cà phê bên nọ cháo lòng bên kia
Đi về phố chợ uống bia
Chép tờ vội vã bên kia bên này
Loạn hò cuồng hét hôm mai
Chầy chầy ghi chép một vài chịu chơi
Trở cơn cuồng mộng tót vời
Trần gian du hý giữa đời phiêu du
Phiêu bồng ngôn ngữ trầm phù
Xót thân chìm nổi tạc thù la-de
Giữa đêm đứng phố ngồi hè
Phồn hoa thịnh vượng đâu dè thế ruBùi Giáng