Wednesday, July 1, 2015

1811. LANGSTON HUGHES Songs


I sat there singing her     
Songs in the dark.

She said;
'I do not understand.        
The words'.

I said;
'There are                        
No words'.

LANGSTON HUGHES
(1902-1967)Bản dịch sang tiếng Việt
của Thân Trọng SơnBÀI HÁT


Tôi ngồi hát
Cho nàng nghe
Trong bóng tối.

Em không sao
Hiểu được lời
Nàng nói.

Bài ca này
Chẳng có lời

Em ơi.