Thursday, June 18, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: ẨN DỤ CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHỮ của Trần Hữu Thục  

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI:
  
ẨN DỤ
 CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHỮ

Cuốn sách biên khảo về khái niệm ẨN DỤ (Metaphor)
của nhà nghiên cứu Trần Hữu Thục


Nhà xuất bản  Người Việt - 2015
Bìa: Nguyễn Trọng Khôi  Layout: Hiền Hữu Châu
...Cuốn sách này của nhà nghiên cứu, biên khảo Trần Hữu Thục cũng cho thấy tác giả, ngoài công phu tìm tòi nghiên cứu sâu và kỹ về đề tài của mình, qua việc tra cứu, tìm hiểu, giới thiệu nhiều tài liệu bổ ích, với những thí dụ dẫn chứng về cách dùng ẩn dụ trong tiếng Anh, tiếng Pháp, còn giúp cho người đọc có được một cái nhìn rất gần và sinh động về đủ cách sử dụng ẩn dụ của rất nhiều người cầm bút Việt Nam. Những người viết ấy có thể là nhà thơ, có thể là nhà văn, mà cũng có thể là những nhà biên khảo, lý luận, phê bình. Tất cả những thí dụ được trưng dẫn trong các chương sách đã giúp cho cuốn sách về một đề tài có tính rất lý thuyết này trở nên một tài liệu nhiều màu sắc, ghi nhận lại được cách nhìn cuộc đời, nhìn thế giới, nhìn những hiện tượng con người của chúng ta một cách tươi mới và có chiều sâu. Ở một góc độ nào đó, nó cũng có thể được xem là một cuốn cẩm nang trình bày và ghi chép lại cái phương cách chạm mặt thế giới của con người. Chạm mặt và xây dựng thế giới. Qua ẩn dụ.  (BÙI VĨNH PHÚC).


Sách hiện có bán tại những nơi:

Amazon (online),