Thursday, June 18, 2015

1777. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều đi theo con lái xe tiễn bạn ra phi trường DullesPhi trường Dulles (Virginia) - Ảnh: internetCó đi thì tới. rồi về lại thôi
ôi chiều bịn rịn bên nhau
hai bạn ra cửa. tôi quay trở về
bàn tay Quỳnh vẫy buồn ghê

bước đi mau. dáng Chơn ghi cuối ngày
phi trường rộn rịp. đến đi
lòng tôi rộn rịp. bạn về rồi sao
bước chân chập choạng mưa rào

bước chân tiễn bạn nói sao hết lời
chiều phi trường chập chùng mây

Virginia, June 17, 2015
Đinh CườngLữ Quỳnh  Đinh Cường  Nguyễn Quang Chơn
Phi trường Dulles  (Virginia) - June 17, 2015