Friday, June 26, 2015

1799. Thơ ĐINH CƯỜNG BON VOYAGE, À BIENTÔT , CHƠNBON VOYAGE,
À BIENTÔT, CHƠN
Đinh Cường


- Nguyễn Quang Chơn - để nhớ San Francisco
màu acrylic trên giấy in - dinhcuong 6 - 2015Trước khi về Dũng còn ch bạn
lên San Francisco thăm anh chị Duy Thanh
là quý . nhìn bạn ngồi bên người họa sĩ
một thời lẫm liệt . thời Màu-Dã-Thú-Duy-Thanh
thời Sáng-Tạo. thời Trúc-Liên...

tôi hứng thú vẽ bạn với màu dã thú
để khi về lại nhà ở Đà Nẵng
bạn nhớ con đường Polk nơi có căn apartment
già gần thế kỷ, có căn phòng nhỏ có người họa sĩ…

San Francisco thành phố tôi yêu
cò khi nào trở lại cùng nhau lên những con dốc đó?

Bon voyage, à bientôt, Chơn.

Đinh Cường
Virginia, June 26 , 2015