Saturday, June 20, 2015

1787. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Bố con


Ảnh: internetcó một buổi con nằm sau lưng bố                                 
nhìn tóc sâu khẽ nói:  bố già rồi                                   
ừ con nhỉ tháng ngày qua lầm lũi                               
bố làm gì ngăn được tuổi đời trôi

nên mối nợ mỗi ngày thêm chồng chất
ngờ tương lai.  thân phận, nước non đầy
dù mỏi gối chân lạc đà vẫn bước
 sẽ về đâu con hỡi dặm truông dài?

cây mới lớn thuở xanh non hoài bão
dòng nhựa ơi khô huyết mạch bao giờ
lòng như nguyện tre già măng mọc tiếp
chút thân tàn xin gạch lót đường qua
                
dường như đêm vẫn giông dài kể lể                              
có giấc mơ là bóng ngựa qua cầu                               
thôi thì cũng mượn thơ người ngâmkhẽ                            
“ta làm gì cho hết nửa đời sau?”(*)


Hoàng Xuân Sơn
1985                   

[trong tập Viễn Phố - 1989]  (*) Thơ Cao Tần