Saturday, June 20, 2015

1784. Thơ ĐINH CƯỜNG Hai đoạn ngắn thay reply Mai Trần


ĐINH CƯỜNG
Hai đoạn ngắn thay reply Mai TrầnBurke có mưa không?
Cầu cho trời đừng mưa để anh
có thể ra Starbucks uống café
( Mai Trần )

Cám ơn lời hỏi thăm. Burke sáng
nay nắng ấm. tôi lái xe qua café
Starbucks sáng thứ bảy đông người
xếp hàng xong vẫn tìm ra được góc quen

một mình ngồi nhìn ra cửa kính.
tưởng trời âm u bên Toledo. vẽ chị. khuôn mặt
có búp sen hồng trên tóc. mai Father's Day
gởi lời thăm Khanh và cháu gái giống mẹ 


Virginia, June 20 , 2015
Đinh Cường 

Trần Thị Nguyệt Mai
Viết Bic đen và màu loang café
Starbucks June 20, 2015 – đinh cường