Wednesday, June 17, 2015

1775, Thơ HOÀNG XUÂN SƠN đất còn thơm đất mãi thơm / cảm tạ Phạm Cao Hoàng tặng thơđất còn thơm đất mãi thơm


tờ vàng bối
thư kim
rớt xuống bụi vàng

dòng thời gian ngân nga
hôm nay chiếc lá bay về quê cũ
ống kính thu vào
những tạng mơ

xin đừng đính số trang
quyển mới tinh cầm kệ
trong bềnh bồng . . . ngàn ngàn
bay
thơm
hoa. và giócảm tạ Phạm Cao Hoàng tặng thơ


thì vẫn đẹp những viên bích thơ
những đồi cao lũng thấp hong chờ
con dốc chúi. nghiêng mình nghe lại
những bước rất thầm những buổi xưa


hoàng xuân sơn
June 16, 2015