Monday, June 15, 2015

1771. Thơ ĐINH CƯỜNG Với Duyên Tùng buổi sáng ở StarbucksPhoto by PCH - Scibilia, June 15, 2015Tùng lái xe từ Michgan mười hai tiếng về đây
thăm. làm sao nói hết xúc động, giờ này hai
bạn Nguyẽn Quang Chơn Lữ Quỳnh đang còn
đổi chuyến bay từ Minnesota. khuya mới tới …

ôi một ngày chờ đợi. bạn bè còn ai. còn ai
còn lặn lội dặm trường để còn gặp được nhau
buổi sáng ghé qua Starbucks với Duyên Tùng
nhắc lại bao nhiêu chuyện cũ. Huế - Sài Gòn.

thì ra  trên đời sống này còn những tình bạn đẹp
như Đất Còn Thơm Mãi Mùi Hương,[1]
như một ngày  nằm bệnh nghe gió hú quanh vuờn
và vẫn tiếng đại hồ cầm đánh thức tôi hãy dậy

chờ bạn tới rồi kia chúng ta sum vầy. mấy thuở .


Virginia, June 15, 2015
Đinh Cường


[1] Thơ Phạm Cao Hoàng - Thư Ấn Quán xuất bản Tháng 6-2015 


D U Y Ê N
par dinhcuong - Burke, June 15, 2015


Duyên - DC - Tùng
Burke, June 15, 2015