Wednesday, June 10, 2015

1761. DUYÊN Chuyến tàu đêm 
Ảnh: internet trở về...
trong chuyến  tàu đêm.
ga đông người, 
sao bơ vơ quá?
lạc. trong giòng người.
tôi. không thấy tôi.

Những ánh đèn đường, 
hiu hắt. lạnh.
vẫn một con đường, 
mãi mãi. chơ vơ.
đêm Bangor, 
về qua...lại buồn. 
một sân ga nhỏ,
rất quạnh hiu.

Có người khách. lạc. 
toa tầu, nhỏ.
đêm tối.  buồn...
có kẻ ngủ say. quên?
như tôi, đêm nay. 
ngủ. giấc thật dài...

Có  tiếng  gọi. trong đêm,
báo sân ga, sắp đến. 
chợt giật mình, 
ra khỏi giấc chiêm bao..

Duyên