Monday, June 8, 2015

1759. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN mật thiết / xe cuộc
HOÀNG XUÂN SƠN

mật thiết
                     

gởi tặng Thành Tôn


tôi có nhiều bạn [quý]
rất quý là đằng khác
quen lâu mới gặp những tình cờ giao thoa
hương đậm thêm chưa từng nhạt
nơi nào.  khúc nào cũng liền lạc mối dây êm đềm
gút chặt
không hiểu sao có nhiều cánh cửa tự nguyện đóng lại
[ở giềng mối nào]
một thời đã mở ra
chấp chóa vạn cánh hồng
tôi chỉ muốn làm con sên nhỏ nhấm nháp từng nhụy sương
nơi khu vườn tình
có phải hoa đếm tả tơi trong chiều nghịch gió
không
trời không đa nghi như vệt hằn đóng chốt
tôi không tin đường trưa gắt quá bộ xuân thì
hãy nhớ rằng bánh xe đã lăn
cảnh đời xin hé lộ
tôi có nhiều bạn thiệt dễ thương
rất dễ thương
và mãi dễ thương đèo nên bề dày cuộc lữ
lưu chiếu thâm xuyên những tấm lòng
tôi ở gần tôi đi xa lúc nào cũng nhớ bạn
xin dị biệt hôm nay
đừng làm buồn lòng kẻ khác

nghiêng qua ngày tám tháng sáu
2015xe cuộc
             

nhớ Tôn Thất Văn


buổi sáng mơ mình mặc áo vàng
vô địch đạp thơ như đạp cuộc
cường quỳnh sơn văn . . .
những bàn nhấn cuộc trình đi hoài chưa tới phím
điệu đàn du hương
người bạn bảo năm xưa mình cờ hiệu một chiếc xe
ghi-đông chổng lên trời
xịn ra phết
bây giờ khối bành người xung xa thứ dữ
thơ không có lối đi riêng trên đường lộ
bạn mỗi ngày gõ câu nhớ cảnh nhớ người
tôi mơ màng lũ đinh ốc tội nghiệp
ổ [lơ] líp
đạp cùng thất tung

ôi xe cuộc như thời cuộc
dây sên căng hoài
cũng có ngày
đứt

hoàng xuân sơn
3 juin 2015