Sunday, June 7, 2015

1755. DUYÊN Đóa mẫu đơn
D U Y Ê N
Đóa mẫu đơn


Ngàn cánh mỏng, mở ra trong nắng sớm.
Những cánh hoa trong veo. tinh khiết. như giấc mơ…
Trong gió sớm thoảng hương, mùi thơm. ngọt.
Kết hợp thành. tấu khúc Mẫu Đơn…

búp hoa hàm tiếu, cánh úp vào nhau, e thẹn
Dưới ánh mặt trời, bung nở những cánh hoa
Từng cánh, từng cánh, mở.
phơi phới, dưới nắng Xuân.
thiếu nữ đang đương độ,
biến thành giai nhân,
sắc nước. hương trời…

nắng ấm mùa Xuân, gió mơn man nhẹ
Hoa dịu dàng, hoa đài các, nở nhanh…
như các nàng thiếu nữ, xưa. trong tranh lụa,
yêu kiều, ẩn. hiện, trong khuê phòng
khi gió đến, đong đưa…

Lạy trời, gió mưa, không về, vội.
không dập vùi những đóa. đương xuân…
để tiếng dương cầm, không lỡ nhịp,
tấu khúc chuyển sang đoạn jazz buồn,
không đoạn kết. đứt ngang…

Duyên


Photo by Duyên