Saturday, June 6, 2015

1751. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN khúc riêng k./đọc trang trần thị nguyệt mai/bước qua tháng 6/uy quyền thơ tranh mưa rồi
HOÀNG XUÂN SƠN


khúc riêng k.

rớt xuống ở đâu.  thai hoài
tôi nằm độc vận miệt mài tôi thêm
sáng.  mở ra.  rất êm đềm
và đêm khép lại giấc mềm thuỵ hoa


đọc trang trần thị nguyệt mai

mai hoa.  nằm dưới nguyệt mềm
có tên từ buổi lập thiên nồng nàn
hãy đắm đuối với trần gian
cùng mang cái đẹp vào hang hóc chìm
để khóe buồn được lên.  im
nghe vui giọng hát đường chim về ngàn
tặng đời một khúc lang thang
hơi sương cùng với tơ đàn hợp âmbước qua tháng 6
                                    mưa
rồi

khoanh tay ở một thế ngồi
nghe mưa
năm này.  cùng với năm xưa
năm nào cũng có một mùa trúng mưa
ước chi tình được trúng mùa
cái ô che                       nắng
để mưa
              chùng chình

một tháng 6/2015uy quyền thơ tranh


làm thơ làm thơ chi li
làm thơ trống trải lầm lì hiến dâng

khỏa lấp.  màu
tay hanh         khô
trên lưng cọ biếc
cơ đồ lắng nghe
tranh rù rì              bãi
mây che
rồi cuộn gió lại
một tờ uyên thâm
màu phôi pha
dụ.  huyết bầm
màu xương trắng nhợt
lời câm của huyền
chợt đời sôi réo huyên thiên
[từ lâu]
từ rất lâu của uy quyền
phát sinh


hoàng xuân sơn
14/5/15