Wednesday, June 3, 2015

1747. Thơ ĐINH CƯỜNG Gió rêuPhoto by PCH - Scibilia May, 2015Ngồi im bặt bóng trong chiều
Nghe cao thác dựng. gió rêu hình người
(Huy Tưởng)Góc quen lật nhẹ từng trang
hai tập thơ bạn gởi còn thơm giấy bồi
Bundoora – Australia
đến đây vùng Burke chan hòa cỏ cây

hòa âm điền dã. mây bay
gió rêu xanh, gió giật lay tôi về
Những bài thơ chưa kịp viết tựa đề… [1]
những câu lục bát hắt hiu, trăng tà
thì ra còn một mình ta
đổ cà phê vẽ bạn gọi là nhớ nhau …


Virginia, June 2, 2015
Đinh Cường

[1] Tựa tập thơ Huy Tưởng
(bản photocopy sưu tầm lại. Tập 1 và 2 – Lục Bát)


Nhớ Huy Tưởng
màu loang cà phê trên giấy gói bánh Starbucks
đinhcường – June 2, 2015


Bản 2 tập thơ Lục Bát Huy Tưởng gởi