Friday, May 8, 2015

1694. BÙI GIÁNG Chép tờ


BÙI GIÁNG
C h é p   t ờ
Chân dung Bùi Giáng
Sơn dầu - dinhcuong
Chép tờ cuồng loạn tê mê
Bình minh trăng mọc đầu quê chung tình
Chép câu gay cấn thình lình
Giữa đêm phố hội bình minh phố phường
Giữa đêm đứng sá ngồi đường
Nhìn người thục nữ môi hường thuyền quyên
Giữa đêm mộng mị uy quyền
Ngang tàng tính mệnh cơ duyên ông trời
Giữa đêm tưởng niệm bà trời
Tròn vo chữ S tuyệt vời chữ U
U hoài đầu mộng thiên thu
Thiên nhiên phồn thịnh trầm phù phồn hoa
Bây giờ trẫm sực tỉnh ra
Trần gian du hý đâu là chốn nơi
Chắp tay tôi lạy Bà Trời
Bà vào địa ngục tôi rời thiền đương (thường điên, thương điền, thiên đường)

Bùi Giáng