Saturday, April 25, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: CÓ MỘT MÙA TRĂNG XA NHƯ BIỂN Thơ Cái Trọng Ty


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI  

CÓ MỘT MÙA TRĂNG
XA NHƯ BIỂN

Thơ Cái Trọng Ty
Nhà xuất bản Thư Ấn Quán
Tháng 4. 2015

Tranh bìa: Đinh Cường
Trình bày bìa: Phạm Cao Hoàng
Phụ bản: Đinh Cường & Thân Trọng Minh

Thực hiện:
Trần Hoài Thư – Phạm Văn Nhàn – Trần Thị Nguyệt Mai

Sách không bán, chỉ dành tặng thân hữu và người yêu thơ

Liên lạc với tác giả:
tycai46@yahoo