Wednesday, April 29, 2015

Đã phát hành THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 64


Đã phát hành

THƯ QUÁN BẢN THẢO 

S Ố   6 4

Chủ đề:
MỘT NƠI NÀO ĐỂ NHỚ


Muốn có số báo này, vui lòng liên lạc:

tranhoaithu16@gmail.comT H Ư   T Ò A   S O Ạ N


Sau một thời gian dài chuẩn bị, chúng tôi rất vui mừng được gởi đến quí bạn THƯ QUÁN BẢN THẢO số 64 này.

Vui mừng vì càng ngày tờ báo càng được sự tin cậy và mến yêu của quí bạn, trong cũng như ngoài nước.

Chủ đề kỳ báo này là Một Nơi Nào Để Nhớ gồm những bài viết của các tác giả thời danh trước và sau 1975.

Chúng tôi cũng dành nhiều trang để giới thiệu tạp chí Trình Bày - một tạp chí được xem bị tịch thu nhiều nhất (16 trên 42 số). Chúng tôi chỉ chú trọng về lảnh vực văn học nghệ thuật. Đây là dịp để quí bạn thẩm định về một nền văn học miền Nam tự do, nhân bản, dung nạp mọi khuynh hướng dị biệt, và tại sao chúng cũng đồng số phận bị truy diệt tận tình sau 30/4/75.

Cũng trong số báo này, quí bạn sẽ tìm thấy những bài biên khảo hay tản mạn giá trị mà trên Net không hề thấy, ví dụ bài viết của Nguyễn Văn Xuân (“Lại chửi”), Phan Văn Dật (“Bài thơ khóc Thị Bằng không phải là của vua Nguyễn Dực Tông”)  hay 3 bài sưu tập  trong mục Lời qua tiếng lại giữa  nhà văn nữ Nhã Ca và Túy Hồng và nhà văn Trần Phong Giao về gái Huế...

Vì hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi, THƯ QUÁN BẢN THẢO không biết còn tiếp tục kéo dài thêm nữa không. Nào ai biết được tương lai. Tuy nhiên, quí bạn cứ tin là khi ngón tay  chúng tôi còn gõ được vào keyboard là  ngày ấy THƯ QUÁN BẢN THẢO vẫn tiếp tục có mặt.

Vui thôi mà.

Trân trọng

Trần Hoài Thư