Wednesday, April 29, 2015

1663. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhớ đêm con về lại từ Rạch Giá
ĐINH CƯỜNG
Nhớ đêm con về lại từ Rạch Giá


- Những nấm mồ của biển 
sơn dầu trên canvas 56 x 78 cm 
dinhchinh 3- 2015
Biển đêm gầm. cuối tháng tư
đá xô bờ giạt. cháu giờ nơi nao [1]
má còn mọng đỏ hoa đào
mà nghe như  tiếng thét gào lạnh căm

cháu ra tàu nhỏ đêm bầm
bùn loang nuớc sấp ém cùng toán quen
rừng lau lách nằm lạnh căm
đèn pha tiếng động lại trầm mình thôi

hai hôm sau thấy con về
trong đêm lem luốc. thôi về,  bỏ thôi
hơn cả tuần chưa êm xuôi
hơn cả tuần lóng ngóng hoài. mẹ cha

thì thôi. ruột thịt bên ta
lỡ ra mất xác. biển là bão giông ...
tháng tư nhớ cuộc ếm lầm
nhớ con về lại mà mừng. đêm khuya...


Virginia, April 28, 2015
Đinh Cường

[1] cùng đi, có con gái người bạn văn
bị mất tích trên biển.