Thursday, April 30, 2015

1667. Thơ ĐINH CƯỜNG Dậy đi lui đi tới


ĐINH CƯỜNG
Dậy đi lui đi tới


Chân còn cựa quậy thì đi tới
đến cuối rừng kia đứng lại nhìn
trên đốm trời cao xanh mướt lá
chim hót từ xa rồi lặng thinh .

Virginia, April 30, 2015
Đinh Cường- Cuối rừng
 minh họa trên giấy báo in
 dinhcuong 30.4.2015