Sunday, April 19, 2015

1643. Thơ ĐINH CƯỜNG Giọt xanh rơiPhoto by PCH - Scibilia, April 19, 2015
Giọt xanh nào rơi
trên đầu tóc mới cạo
tóc rụng rồi sẽ mọc lại
có khi để vậy luôn

choàng thêm chiếc áo
màu nâu, lam cư sĩ
sống thanh tịnh như
hòn cuội trắng kia

tâm linh từ giọt xanh rơi
hay giọt nưóc cam lồ
tôi vẫn mân mê hạt bồ đề
bao nhiêu hình ảnh Phật

khuôn mặt tôi con vẽ chơi
với màu xám lạnh
hai nốt ruồi đen
hai chấm màu không phai …


Virginia, April  19, 2015
Đinh Cường


- DC, vẽ chơi mấy nét
sơn dầu  Đinh Chinh , April 19- 2015