Sunday, April 19, 2015

1641. Thơ ĐINH CƯỜNG Thay lời cám ơn bạn tặng sách

ĐINH CƯỜNG
Thay lời cám ơn bạn tặng sách

Bìa sách Du Tử Lê
chúng ta cùng một thuyền
trôi lần vào bóng tối

(Du Tử Lê)Cám ơn bạn tặng tập thơ
lục bát yêu thương từ ấy đến giờ [1]

đọc qua. sẽ nằm đọc lại
đọc hết bài Mai Thảo viết rất hay

Thăm Thẳm Núi, Non. chọn rượu
rượu và thơ hay từ cùng (một) chân lý [2]

như con đường thơ tuyệt kỹ
đóng góp thêm. nhịp / điệu Du Tử Lê…


Virginia, April 18, 2015
Đinh Cường

[1] Du Tử Lê – lục bát yêu thương
nxb Sống 2015

[2] Thăm Thẳm Núi, Non, trang 166
(Mai Thảo – tuần báo Tay Phải 31-1-1985)
Mai Thảo – Du Tử Lê
California 1985