Friday, April 17, 2015

1639. Thơ ĐINH CƯỜNG Vẫn chiều mong ngóng và nhớ bạn khi ngồi Starbucks coffee


Photo by PCH - Scibilia, April 16, 2015
Rất nhiều những lúc một mình
Chảy tan vào những tự tình cà phê
( Nguyễn Minh Nữu )


Tôi ngong ngóng màu chiếc xe lá mạ
mừng bạn đi xa về. tôi sẽ có bạn cà phê

tôi qua đó ngồi một mình
đọc mấy bài thơ Duyên. nhớ chuyến
xe lửa chiều buồn Chicago  - Michigan
nhớ con chim màu đỏ gạch
Duyên hay chụp hình gởi cho
từ khi còn mùa đông tuyết trắng

bây giờ  trắng cả trời bông trắng
gió chiều bay trắng ngập đường

tôi vẫn mong ngóng tin người bạn
những ngày này đang buông xả hết
cát vàng in đậm dấu chân xưa [1]
người luôn mơ những giấc mơ bè bạn

và tôi ngồi một mình. kêu ly cà phê
chiếc bánh Madeleine nhỏ
tự vẽ chân dung mình xem sao
thấy như lời Kinh từ con chim màu đỏ gạch .


Virginia, April 17, 2015
Đinh Cường

[1] Cát vàng – tập truyện Lữ Quỳnh
Văn Mới - California - xuất bản 2006


Tự vẽ chân dung mình xem sao
dinhcuong - April 17, 2015