Saturday, April 11, 2015

1624. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Ngày mất của phố

HOÀNG XUÂN SƠN
ngày mất của phố (*)trong lìm kìm phố nắng
thấy mình ở quãng trưa
một tiếng thiều rất ngắn
một chuyến xe mới vừa

ai xáo tung hàng bụi
cho hoa xanh bẽ bàng
con đường cầy cục gió
lạy một chiều lang thang

gió bụi.  gió bụi hát
những khoanh rơm ngoài đồng
sợi dây thừng đã đứt
hết bộ vần không không

không còn ai đứng đó
ánh mắt xưa tù vù
chiếc gai ngầu đâm hận
giọt máu tề muôn thu

hốt buồn lên vần điệu
đọc thơ mầu ê a
giọng kim tiền ai điếu
tội gốc thông đã già

tết.  tết.  tết.  cò lả
phố điện đài âm binh
một tình xuân lớ ngớ
không dưng.  bỗng đoạn đành


hoàng xuân sơn
chín tháng tư mười lăm

(*) lấy ý từ Ngày Sinh Của Rắn - Phạm Công Thiện