Friday, April 10, 2015

1623. Thơ ĐINH CƯỜNG Trong cơn mê chiều sáuPhoto by PCH – Scibilia, April 10, 2015Thức dậy, nắng vàng ngang mái nhạt
( Huy Cận )


Gởi Ngô Thế Vinh,

Trực bệnh viện ban phone thăm
trưa im vắng. chỗ tôi nằm góc quen

nắng xuân trải nhẹ bên thềm
như lay tôi dậy. con đường lặng im

con đường năm xưa bạn lên
cùng tôi đi suốt sau rừng nhớ không

cây anh đào nở nụ hồng
Phật ngồi vàng ánh. nhìn. lòng tôi yên

cám ơn giọng nói bạn hiền
qua cửa sổ nhỏ. thấy triền miên vui...


Virginia, April 9, 2015
Đinh Cường


- Cửa sổ nhỏ bàn viết DC
April 9, 2015 - photo by Chinh