Friday, April 3, 2015

1612. Thơ ĐINH CƯỜNG Trong cơn mê chiều baPhoto by PCH - Scibilia, April 3, 2015Gởi Nguyễn Âu Hồng,


Nhìn những bụi hoa Daffodil
nở vàng rừng bên các vệ đường
dưới cơn mưa đầu xuân
mà nhớ Lá Daffodil thắt bím [1]
của Nguyễn Âu Hồng
người bạn chưa gặp mặt
đang ở Oregon. bên ấy nhiều mưa

một truyện ngắn Đẹp, chao ơi là đẹp [2]
đầy nghệ thuật viết. không thua gì
Bụi quý của Paustovsky
trong Bông Hồng Vàng. mà đến nay
vẫn đem ra đọc …[3]

thắt bím hay bụi quý. và tình yêu
làm đẹp lòng người làm đẹp thêm
tình bè bạn. trong cơn mê chiều ba
ôi mưa đầu xuân cho cây cối
đâm chồi nẩy lộc .

mùa Phục Sinh bắt đầu ...

Virginia, April  3, 2015
Đinh Cường

[1]  tập truyện của Nguyễn Âu Hồng
Thư Ấn Quán xuất bản  vào mùa Xuân 2014
[2] chữ của Trần Hoài Thư
[3] The Golden Rose – Kim Ân dịch
từ nguyên bản tiếng Nga – nhà xb Văn Học 1982