Wednesday, April 1, 2015

1606. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi chiều Phạm Nhuận phone thăm


Photo by PCH- Scibilia, March 31, 2015
Chim về. rừng động. chiều se
nghe trong tịch lặng. tiếng gì như Kinh
nhớ xưa. bạn quá phiêu bồng
mà nay đắc đạo. tận cùng Lửa Thiêng…


Virginia, March 31, 2015
Đinh Cường


 

Người ngồi tịch lặng 
sơn dầu trên giấy 
đinhcường