Tuesday, March 31, 2015

1605. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Thăm lữ quỳnh. chúc lướt qua lướt qua
Hoàng Xuân Sơn
thăm lữ quỳnh.  chúc lướt qua lướt quanếu sợi tơ trời bay có vướng
hãy nghe nhau ngồi lắng thật sâu
dẫu chốn nhân gian qua lồng lộng
thì bước như lai vẫn nhiệm mầu


hoàng xuân sơn

30 mars 2015


Source: ehow.com