Sunday, March 29, 2015

1602. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi hay tin Lữ Quỳnh bệnh


ĐINH CƯỜNG
Khi hay tin Lữ Quỳnh bệnh


Như là chim xa đàn
Giấu nỗi buồn trong cánh
( Trịnh Công Sơn)


Thương bạn. thương ta nằm bệnh
Quỳnh ơi. từng bước chậm mà đi
cách xa mấy giờ bay. ôi vạn dặm
nhìn cánh chim chiều. như lệ sa …

Virginia, March 29, 2015

Đinh Cường


- Góc cửa sổ nhỏ bàn viết DC