Saturday, March 28, 2015

1597. Cellist HOÀI XUÂN và 4 ca khúc Trịnh Công Sơn


C e l l i s t
H O À I  X U Â N

và 4 ca khúc Trịnh Công Sơn


SÓNG VỀ ĐÂU
EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN
TUỔI ĐÁ BUỒN
CÁT BỤI


Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem