Thursday, March 5, 2015

1566. Thơ ĐINH CƯỜNG Đông chìm


Photo by PCH – Scibilia, March 5, 2015


nhớ 4 năm ngày mất Phạm Công Thiện


Tuyết rơi hoài không dứt
trắng từ mai đến chiều
rừng đứng im trắng toát
bông tuyết bay xiên ngang

ngồi im mà nhớ bạn
bốn năm xa địa đàng
bốn năm như gió thổi
đồi tây hay đồi đông [1]

cánh chim nào bay mỏi
ôi Đà Lạt trăm năm
sao không có đường nào
mang tên Phạm Công Thiện

tuyết rơi như ẩn hiện
người đi trong đông chìm [2]
tôi vẫn ngồi như tượng
phủ trắng trời nhớ thương …

Virginia, March 5, 2015
Đinh Cường

[1] Ngày sanh của  rắn – Thơ Phạm Công Thiện

[2] tôi đi đông chìm
trời âm u thung lũng khô
nhiều mây chim bay không nổi
( Ngày sanh của  rắn – Thơ Phạm Công Thiện )

Phạm Công Thiện sinh ngày 1- 6- 1941 tại Mỹ Tho
mất ngày 8 - 3- 2011 tại Houston – Texas


- Phạm Công Thiện 
 chì sáp, mực đen trên giấy 
 dinhcuong


- Phạm Công Thiện 
 cắt giấy dán 
 đinh trường chinh