Thursday, March 5, 2015

1565. DUYÊN Tháng ba và mùa xuânGalanthus – Source: Wikipedia 
Tháng ba mong lắm mùa xuân li
nh
ng hoa xuyên tuyết ca mình chưa.
Đinh Cường

 
Tháng Ba chớm bt đu, 
Xuân về vùng Bc M,
crocus. bật lên. tuyết trng tinh.
sắc mu tươi vui. vàng. tím. trng.
như đúa bé chơi trò trn bt, 
suốt mùa Đông. n.
Xuân về. hiện ra.
với tiếng cười thu tinh. 
trong vắt mùa Xuân
 
cuối Đông còn lnh lo, 
sao nhựa Xuân chan hoà,
ng bng sc sng...
có băng gía nào,
dập tt được mùa Xuân?
Xuân đến. Xuân đi. Xuân bất tn. 
loài người yêu, gi, chúa Xuân ơi!
 
Người yêu mùa Xuân, yêu nng m
chim chóc vui mừng, ct tiếng hát ca...
cây cỏ hn nhiên, đơm bông, kết n.
Suối ngun. róc rách. tiếng Xuân ca.
sông hồ lăn tăn. đàn cá. li.
đời sng chan hoà,  khoác áo Xuân tươi.
 
Chúa, cũng chọn mùa Xuân. sng li.
ngày Phục Sinh, cu ri muôn loài. 
 

Duyên
March 2015


Photo by Duyên