Wednesday, March 4, 2015

1563. Thơ NGUYỄN THỊ KHÁNH Biến tấu xuân / Nắng nguyên tiêu 
BIẾN TẤU XUÂN


1.
Ngày mùa anh nắng dậy
Nhịp đồng hoa em mẩy hạt xuân thơm
Tháng Giêng ăn chơi đấy*
(ca dao)
Hát thệ chiều em lẫy thắm tà buông
Đêm anh câu mái đẩy
Dịu dòng quê sông láy hội em hương


2.
Ngày mùa hoa kết trái
Nguyên tiêu ngày gió trẩy nụ em xanh
Ô tháng Giêng nào vậy
Em lẩy điệu mùa dậy nhịp xuân anh
NẮNG NGUYÊN TIÊUXanh sớm mai
Tháng Giêng hồng ô cửa
Lòng tơ lụa
Chân hoa vào nhịp phố
Giấu nắng vàng theo để tặng ai...


Nguyễn Thị Khánh Minh
( Tập Thơ Bùa Hương, Ý Thức Bản Thảo, 2009)Bouquet of Flowers with an Ivy Branch
Henri Rousseau