Tuesday, March 3, 2015

1559. Thơ ĐINH CƯỜNG Tháng ba


 Photo by PCH - Scibilia 2015


Gởi Phạm Cao Hoàng, 


Tháng ba mong lắm mùa xuân lại
những hoa xuyên tuyết cựa mình chưa
khi nghe chim hót là biết được
mấy mươi năm thét rồi đã quen

tháng ba mong cánh rừng gió thổi
thấy lao xao dăm cánh lộc non
và giậu hoa vàng bắt đầu trứt nụ
là thấy vui cho con suối sau nhà

tháng ba mới đầu tuần chưa hết tuyết
có hai vợ chồng ra cào tuyết sáng bưng
và nụ hoa hồng như má môi Đà Lạt
cho người thi sĩ thấy đẹp như thơ

tháng ba ôi tháng ba đã tới
Phạm Công Thiện ơi mới đó mà bốn năm
tháng ba là nhớ nhiều mây chim bay không nổi
là mong mùa xuân trở lại vui hơn …


Virginia, March 3, 2015
Đinh Cường


- Khu rừng nhiệt đới
sơn dầu trên canvas
Henri Rousseau


 Nhiều mây chim bay không nổi
sơn dầu trên giấy plast. 18 x 20 in
đinhcường 6- 2013