Monday, March 2, 2015

1553. TRẦN HOÀI THƯ Sau khi đọc MAI KIA TÔI LÀ HẠT BỤI của PCHPhoto by PCH – Scibilia, February 2015Ở nơi đất hòa với máu
Người ta giành lấy mất rồi
Thôi thì về nơi  bão tuyết
Mà  tưới  nước mắt mồ hôiTrần Hoài Thư


Photo by PCH – Scibilia, February 2015