Wednesday, February 18, 2015

CHÚC MÙNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015








Chúc các bạn
một năm mới với những điều tốt đẹp nhất

PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, Xuân Ất Mùi 2015