Wednesday, February 25, 2015

1538. Thơ ĐINH CƯỜNG Tĩnh vật


- Tĩnh vật 
sơn dầu trên canvas 
đinh trưòng chinh 
2- 2015


tặng TCS,


Và chiếc ly thuỷ tinh
không có giọt rượu Chivas nào

cũng không có tiếng chuông
cầm tay leng keng

kêu Xí đem thêm nước đá
đêm đã khuya. nụ hoa quỳnh nở

như thấy bóng bạn về
trên nền tuyết trắng nứt

một chút mặt trời ửng hồng
như tĩnh vật...

Virginia, February 25, 2015
Đinh Cường