Friday, February 20, 2015

1520. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Âm vọng / Nhớ

Trần Vạn Giã


ÂM VỌNG


Thời gian gọi người xưa
Tết khói hương trầm mặc
Âm vọng từ trăm năm
Cớ sao tình xa lắc


NHỚ


Mây bay qua làng cũ
Tết quanh quẩn bên ta
Người đi xa biền biệt
Bóng đọng cội mai già.


TRẦN VẠN GIÃ