Friday, February 20, 2015

1519. Thơ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH Lục bát xuân

Hoa mai - Nguồn: internet
Nhân đọc Lục Bát Màu Son Nhạt
& Những Bài Khác của Hoàng Xuân Sơn


1.

Tháng năm là mộng đang đi
Thời gian rót lại một thì thầm xưa
Mùa đông khép nép dạ thưa
Cành xuân tơ ngó đã vừa đơm hoa
Vòng tay mở rất quê nhà
Trông lên đôi mắt đã là quê hương

2.

Già thêm một tuổi đất tròn
Nghe con gió vẫn ngọn nguồn ban sơ
Tháng năm, câu chuyện tình cờ,
Mỗi bình minh lại tinh mơ mặt trời
Con sơn ca hót nên lời
Đoá hướng dương nở mặt người bước đi

3.

Trần gian cõi mộng lắm khi
Lọt vào một chút yêu vì nhân gian
Bước đi xin rất nhẹ nhàng
Chiêm bao vướng sợi tơ vàng mùa xuân
Chân này bước nọ lần khân
Ô con đường mộng đã vân vi đời

4.

Vòng quay tròn. Mình đi chơi
Bỗng nhiên thăm thẳm một trời mắt xanh
Cuốn vào vạt nắng long lanh
Dạ thưa trời đất, cùng anh cõi này
Một vòng sinh tử quay quay
Đưa nhau về lại những ngày sơ sinh


Nguyễn Thị Khánh Minh