Monday, February 16, 2015

1508. Thơ ĐINH CƯỜNG Gõ mấy câu gởi đến hai blog quen

ĐINH CƯỜNG
Gõ mấy câu gởi đến hai blog quen


Chán tuyết quá không tả cảnh làm gì
tôi cứ nằm nhìn tuyết rơi. rơi mãi
cánh rừng phủ trắng. bãi cỏ phủ trắng
ngồi dậy ra kéo tấm màn sau patio

thấy con chim sẻ nhỏ nằm chết cóng
tôi buồn quá đỗi  không biết làm gì
lấy cây thước dài khều con chim sẻ
gói vào bao nylon. làm sao đi chôn

nên đem tạm nó vào nhà  để nằm
dưới chậu chanh. chậu chanh đang
nở mấy cành bông trắng. thôi ngủ
yên nghe con chim sẻ nhỏ yếu đuối

chán tuyết quá, bấm computer lên đọc
bài Đỗ Xuân Tê viết quá hay về một
buổi ra mắt sách của Đặng Thơ Thơ
Khả Thể trên blog Phạm Cao Hoàng …

 Ngày Tết trong văn Thạch lam
của Vương Trí Nhàn được trích đăng
lại trên blog Trần Thị Nguyệt Mai
rồi gõ mấy câu gởi đến hai blog quen …


Virginia, February 16, 2015
Đinh Cường


- Sơn dầu trên canvas 
  Đinh Trường Chinh 
  2- 2015