Friday, February 13, 2015

1493. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều gió. đem chậu lan làm quà Tết cho bạn bên rừng Scibilia

ĐINH CƯỜNG 
Chiều gió. đem chậu lan làm quà Tết
cho bạn bên rừng Scibilia


ngày đã đến ngày vui cùng chim hót
( Phạm Cao Hoàng )


Nằm trong chiều quạnh. nắng lên
giữa trưa đường vắng đi tìm bạn thôi

lái xe lên. gió lưng đồi
chậu lan sẽ ngả nghiêng rồi rụng thôi

may sao em bé thiên thần
trên tay mẹ bế ra thềm đem vô

trở về. ghé quán. vàng mơ
đàn chim vui nắng. nhắn người trầm luân

mai rồi sẽ tới mùa xuân
mai rồi sẽ tới phục sinh sắc màu …


Virginia, February, 13, 2015
Đinh Cường 

Nhà bên sông Potomac
sơn dầu trên giấy plast 20 x 24 in
5-2013