Wednesday, February 11, 2015

1486. Thơ LỮ QUỲNH Người ngồi khâu di sản
tặng Trần Hoài Thư


thương bạn ngồi khâu di sản
văn học miền nam hai mươi năm
tóc bạn trắng. trắng như mây
tóc bạn trắng như tuyết New Jersey
thương bạn. thương bạn  lắm
văn học miền nam thì mênh mông
làm sao bạn khâu hết
cặp kính lão dày trể xuống
kim đâm vào tay không biết đau
lưng  bạn còng bảy mươi ba tuổi
bảy mươi ba năm ít ngày vui
năm tháng dài trả nợ sông núi
nhỏ máu từng trang viết ngậm ngùi
hai mươi năm di sản mây trôi
chỉ mình bạn ngồi khâu. khâu mãi…


Lữ Quỳnh
February 11- 2014