Saturday, February 7, 2015

1477. Thơ ĐINH CƯỜNG Thấy như người nằm thảnh thơi

ĐINH CƯỜNG 
Thấy như người nằm thảnh thơi


Ôi bầu trời màu cà phê
và người nằm dưới vòm cây
nhớ Platero et moi
của Juan Ramón Jiménez
nhớ Trịnh Công Sơn
ta ru ta ngậm ngùi
xin ngủ dưới vòm cây

tự nhiên vết mực đen nhòa
loang trên màu dư cà phê
chỉ thêm vài nét nhánh cành
và tự nhiên thấy như một
người nằm rất thảnh thơi
trong buổi chiều quạnh quẽ

ôi những buổi chiều quạnh quẽ
chỉ thấy rừng cây khô
ôi màu mực đen loang
như gốc một cây sồi
mà cây sồi thì mạnh mẽ

và người nằm dưới gốc cây sồi
ơi. hãy lạc quan và mạnh mẽ
để còn làm bạn với những tảng màu
đang dở dang suốt một mùa đông lạnh

tôi sẽ vẽ tiếp một màu hoa rực rỡ
không quên ánh trăng rọi suốt hồn mình.

Virginia, February 7, 2015
Đinh Cường

- Người nằm thảnh thơi 
minh họa dinhcuong