Saturday, February 7, 2015

1476. Thơ LỮ QUỲNH Rằm này làm nhớ trăng xưa
Lữ Quỳnh
Rằm này làm nhớ trăng xưacám ơn giọt nắng vô thường
lung linh ở cuối con đường khổ đau
(Phạm Cao Hoàng)


rằm này làm nhớ trăng xưa
tuổi thơ in bóng hồn thơ sóng vàng
đời là tập vở đầu trang
ngả nghiêng con chữ từng vần a b
bàn tay lấm mực hoen lề
bước nai theo mẹ dẫn đi trường làng

mới thôi. tuổi hạc. ngỡ ngàng
cũng rằm năm đó cũng trăng tròn vành
tập dày còn chỉ vài trang
tay run chữ viết vài hàng không xong
thân rồi nhẹ tựa ánh hồng
bạn bè còn mất ân cần chào thưa
tâm nay chánh niệm nắng mưa
bình an thanh tịnh. mấy mùa chân như


Lữ Quỳnh
February  5, 2015