Friday, January 30, 2015

Tùy bút NGUYỄN XUÂN THIỆPTùy bút
NGUYỄN XUÂN THIỆP

Từ 1 tháng 2.2015, trang blog Phạm Cao Hoàng sẽ bắt đầu post
loạt tùy bút TRÀ CA của nhà văn/nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp.

Nguyễn Xuân Thiệp là tác giả thuộc vào loại popular, đặc biệt nổi tiếng
với những bài TẢN MẠN BÊN TÁCH CÀ PHÊ từ nhiều năm qua.
Hiện ông đang sống ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.Chân dung Nguyễn Xuân Thiệp
dinhcuong