Wednesday, January 28, 2015

1447. THƠ ĐINH CƯỜNG Như có bạn ngồi cạnh


ĐINH CƯỜNG
Như có bạn ngồi cạnh


Về ngồi đây cạnh nhau thôi
Mà nghe rộng suốt một đời cho nhau...
( Nguyễn Minh Nữu )


Xe màu lá mạ đi đâu
sao không  ghé lại với nhau chiều này

một ngưòi góc quán buồn thay
cứ mong và ngóng như ai bạn mình

tóc vàng và tuyết trắng tinh
những ngón tay luớt màn hình quá nhanh

những cụ già cũng như mình
đâu bàn lại mà hàn huyên. vui cười

thôi thì cắm cúi vẽ chơi
xế trưa nhạc cũng êm vừa đủ nghe …


Virginia, January, 28, 2015
Đinh Cường

tóc vàng và tuyết trắng tinh
những ngón tay luớt màn hình quá nhanh
minh họa – đinhcường