Thursday, January 22, 2015

1430. Thơ ĐINH CƯỜNG Treo trên rừng cây

ĐINH CƯỜNG 
Treo trên rừng câygởi Trần Vấn Lệ
người rất thương yêu quạ


Trời nắng. tôi ra phơi tôi
trên rừng cây
đêm qua ngủ mơ thấy vậy
như đỗ hồng ngọc thấy
ngọai ơi ngoại ơi
trần vấn lệ
dìa nè !

rừng cây khô nơi đây
và rừng tràm ở miệt vườn
có khác
nhưng vẫn làm gió reo
vẫn là bóng mát

tôi đã đi qua những mùa
nước đục phù sa
đi qua những chuyến phà chiều
những chùm lục bình tím
bồng bềnh trôi ngược lại

và trưa nay nắng lên
nhớ đêm qua mình nằm mơ
treo trên rừng cây
làm chiếc bóng
bây giờ chiếc bóng đã bay đi
cùng lũ quạ

những con quạ đen
rất thân thiện
những con quạ đen lông óng mượt
như nói với tôi
hãy đi hãy thở và hãy sống …


Virginia, January, 22, 2015
Đinh Cường

- treo tôi trên rừng cây 
minh họa dinhcuong