Thursday, January 22, 2015

1429. Thơ Nguyễn Lương Vỵ Nhân đọc bài thơ “VỀ ĐÂU, ĐÂU LÀ” của LỮ QUỲNH
Nguyễn Lương Vỵ
Nhân đọc bài thơ
“VỀ ĐÂU, ĐÂU LÀ” của LỮ QUỲNHĐâu là… ai biết về đâu…
Hỏi chơi rồi đáp: Trước-sau-hiện-tiền
Mưa hoa nắng lá ngoài hiên
Mùa vang tiếng hú đầu tiên sau cùng

Đâu là… bóng mộ chân dung
Về đâu… dấu chấm lạnh lùng dấu than
Dấu xưa đã tạnh cung đàn
Dấu người đã khuất và tan biến rồi

Đâu là… bóng mộ ngàn khơi
Về đâu… chốn cũ bên trời lặng thinh
Núi ngồi núi đứng nghe kinh
Sông trôi sông chảy bóng hình phù vân

Nhịp bàn tay nhịp bàn chân
Nhân gian hệ lụy cũng ngần ấy thôi
Câu thơ bầm bụi giữa đời
Bụi bay hay ý trong lời chìm sâu!

Đâu là… ai biết về đâu
Đáp xong rồi hỏi: Chiêm bao là gì?
Đỏ au tiếng khóc hài nhi
Trắng phau những tiếng rù rì trên cao…


Nguyễn Lương Vỵ
1.2015