Thursday, January 15, 2015

1411. Thơ ĐINH CƯỜNG Cám ơn nhận thùng sách Duyên gởi

ĐINH CƯỜNG
Cám ơn nhận thùng sách Duyên gởi


Trưa nay nhận thùng sách
Duyên Tùng đem từ Sài Gòn về
Michigan rồi gởi xuống đây
có Quán Văn số Bửu Ý và
tập thơ Lãng Ca của Lữ Kiều

khui ra và nằm đọc suốt
mấy cuốn kia sẽ chuyển bạn bè
lại thấy nhớ thêm hai người bạn của Huế
bao nhiêu kỷ niệm lại tràn về

Bửu Ý mái tóc bồng như Ngày tháng thênh thang ấy [1]
và Thân Trọng Minh Chàng lãng tử của thời gian [2]

và cám ơn rất nhiều chữ ký
chắc khi cùng ngồi cà phê
có chút rộn ràng Sài Gòn nắng ấm
và ấm lòng sao bạn bè nhớ thương ...


Virginia, January 15, 2015
Đinh Cường

[1] Tựa một tập sách của Bửu Ý
[2] Tựa bài viết của Nguyễn Thị Khánh Minh

 

-Một bìa khác của Lãng Ca-Chữ ký các bạn