Sunday, January 11, 2015

1400. Thơ ĐINH CƯỜNG Cám ơn Nguyễn Minh Nữu đến chở đi cà phê sáng nay

ĐINH CƯỜNG
Cám ơn Nguyễn Minh Nữu
đến chở đi cà phê  sáng nay


- Bìa tạp chí Charlie Hebdo
(Ảnh internet)


Hơn nửa tháng nằm bệnh
sáng nay mới ra khỏi nhà
có duyên phone gặp Nữu
anh chờ mươi phút em qua

Nữu chở ra ăn tô phở 75
lâu rồi cũng nhớ. rồi phone
cho Phạm Cao Hoàng. định
hẹn nhau Starbucks. nhưng
Hoàng ở xa. thôi khi khác gặp

hai người bạn hai ly cà phê
xem qua trang báo mới
làm sao không xúc động
về vụ tạp chí Charlie Hebdo
quân khủng bố đã xả súng bắn
vào toà soạn làm chết 12 người

ngay giữa thủ đô Paris
nhìn chủ bút Stephane Charbonnier
và họa sĩ hí họa Cabu lừng danh chết
cùng bao nhiêu đồng nghiệp
mà không khỏi chạnh lòng

cũng chỉ vì bọn cực đoan Hồi Giáo
Allahu Akbar ( Thượng Đế tối cao )
gì kỳ vậy. toàn trùm mặt đen giết người
xem trang báo mà buồn quá đỗi

và sao nhìn ảnh Cabu tôi lại nghĩ đến Choé
người bạn cùng thời vẽ biếm rất độc
nay Choé đã không còn nữa
cho tôi được chia sẻ nỗi buồn
cùng những người bạn ở Paris …

Virginia, January 11, 2015
Đinh Cường

- Toà soạn sau khi bị thảm sát
(Ảnh internet)