Sunday, January 11, 2015

1397. Thơ LỮ QUỲNH Về đâu, đâu là…Lữ Quỳnh
Về đâu, đâu là…
bạn về trong giấc mơ tôi
tỉnh ra còn tưởng bạn ngồi đâu đây
ra đi cả chục năm rồi
lẽ nào nghiệp nặng luân hồi khó qua
khó qua cũng được thôi mà
bạn còn dương thế. ta bà cùng nhau
đêm vàng lấp lánh trời sao
trầm tư tự hỏi về đâu. đâu là…


Lữ Quỳnh
January  11- 2015Lữ Quỳnh, Trịnh Công Sơn, Đỗ Trung Quân,
Hoàng Ngọc Biên…, Hoàng Thiệu Khang.
Sài Gòn - 1997